Rozmowy o ... trzech kobietach

Stowarzyszenie „Młyńska” Verum Bonum Pulchrum zaprasza na kolejne spotkanie dyskusyjne z serii „Rozmowy o...”. Tym razem organizatorzy chcą przybliżyć postacie trzech wybitnych kobiet związanych z Radomiem. Są to Wanda Malczewska, Teresa Grodzińska i Zofia Komorowska.

 

Projekt  jest finansowany w ramach zadania publicznego MON: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. Wdzięczni Bohaterom 1920 r.; pn. „Bitwa Warszawska. Kobiety na drodze do Niepodległości”.

 

Spotkania zwykle otwiera prelekcja lub prezentacja gościa/gości – naukowcy, dziennikarze, twórcy kultury... Następnie odbywa się dyskusja wokół poruszanych tematów.

Podczas październikowego spotkania będziemy rozmawiali o trzech nadzwyczajnych kobietach, które były w różny sposób związane z Radomiem.

Dr Adam Duszyk opowie o Teresie Grodzińskiej – bohaterskiej sanitariuszce z czasów wojny polsko - bolszewickiej, która poniosła śmierć z rąk czerwonoarmistów.

Jan Rejczak przybliży postać Zofii Komorowskiej vel Majewskiej – żarliwej patriotki prześladowanej przez sowietów, propagatorki kultu Chrystusa Miłosiernego, działaczki społecznej pomagającej m. in. robotnikom radomskim po wydarzeniach Czerwca '76, prywatnie ciotki byłego Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

Paweł Puton przypomni Wandę Malczewską, ciotkę Jacka Malczewskiego, zwaną „mistyczką z Radomia”, która w 1873 roku przewidziała zwycięstwo Polaków w bitwie warszawskiej 1920 r. Obecnie Kościół Katolicki prowadzi jej proces beatyfikacyjny.

„Rozmowy o... trzech kobietach” w czwartek, 15 października, godz. 19.00.

Miejsce: Centrum Wolontariatu Międzynarodowego, ul. K. Kelles – Krauza 19, wjazd na parking oraz wejście od ul. Niedziałkowskiego

Goście: dr Adam Duszyk – historyk, nauczyciel VI LO im. J. Kochanowskiego, pracownik Muzeum im. J. Malczewskiego; Jan Rejczak – radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, członek Klubu Inteligencji Katolickiej w Radomiu; Paweł Puton – regionalista, pracownik Ośrodka Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska”

Organizator: Stowarzyszenie „Młyńska” Verum Bonum Pulchrum

Wstęp bezpłatny

Kontakt

Adres:
Stowarzyszenie "Młyńska" Verum Bonum Pulchrum
Młyńska 23/25
26-600 Radom
Polska

e--mail:
kontakt@stowarzyszeniemlynska.pl

KRS: 0000456474
NIP: 9482599660
REGON: 146846927

Nr konta:
Alior Bank
89 2490 0005 0000 4530 3210 5480

Galeria

team1
team2
team3
team4
team5
team6
team7
team8
team9