Administratorem Twoich danych jest Stowarzyszenie ”Młyńska” Verum Bonum Pulchrum z siedzibą przy ulicy Młyńskiej 23/25 w Radomiu, KRS: 0000456474. Nasz e-mail to Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Administrator powierzył czynności przetwarzania danych osobowych w jego imieniu Procesorowi - Biuro Rachunkowe Wiesława Matracka, ul. Daszyńskiego 9B lok. 14, 26-600 Radom zarejestrowany w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 9481088644

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami Stowarzyszenia. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

    1. Działalność na rzecz zachowania dorobku i rozwoju kultury ze szczególnym uwzględnieniem kultury chrześcijańskiej,

    2. Prowadzenie działalności na rzecz rozwoju kultury Radomia i regionu,

    3. Prowadzenie działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej w zakresie kultury,

    4. Wspieranie społecznych inicjatyw oraz integracja osób, grup i stowarzyszeń zainteresowanych działalnością na rzecz kultury - w tym zwłaszcza kultury chrześcijańskiej,

    5. Tworzenie wspólnej płaszczyzny porozumiewawczej dotyczącej wymiany doświadczeń praktycznych oraz osiągnięć naukowych związanych z tworzeniem i upowszechnianiem kultury regionalnej i narodowej, w tym zwłaszcza nawiązującej do dziedzictwa kultury chrześcijańskiej.

Odbiorcami danych osobowych w związku z realizacją wskazanych celów, mogą być: 

    a) Osoby upoważnione przez Administratora - pracownicy oraz współpracownicy,

    b) Podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzania danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów,

    c) Podmioty, którym Administrator zobligowany będzie udostępnić dane na podstawie przepisów prawa.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .

 

Kontakt

Adres:
Stowarzyszenie "Młyńska" Verum Bonum Pulchrum
Młyńska 23/25
26-600 Radom
Polska

e--mail:
kontakt@stowarzyszeniemlynska.pl

KRS: 0000456474
NIP: 9482599660
REGON: 146846927

Nr konta:
Alior Bank
89 2490 0005 0000 4530 3210 5480

Galeria

team1
team2
team3
team4
team5
team6
team7
team8
team9