Stowarzyszenia "Młyńska" Verum Bonum Pulchrum powstało w 2013 roku z inicjatywy członków komisji synodalnej zajmującej się sprawami kultury, środków społecznego przekazu i nowej ewangelizacji w diecezji radomskiej. Prezesem stowarzyszenia został Zbigniew Skuza, wicedyrektor Muzeum Wsi Radomskiej.
Ks. Piotr Turzyński, obecnie biskup pomocniczy diecezji radomskiej, jeden z inicjatorów i pomysłodawców stowarzyszenia, a jednocześnie przewodniczący synodalnej komisji przypomina, że działalność Stowarzyszenia wpisuje się w nową ewangelizację, gdy w czasie relatywizmu, gdzie brzydotę nazywa się pięknem, chcemy pokazać kulturę chrześcijańską. Jest wiele cennych inicjatyw, które Stowarzyszenie chce promować. Dlatego będzie m.in. współorganizowało Dni Kultury Chrześcijańskiej.

Łacińska część nazwy stowarzyszenia odwołuje się do filozoficznego pojęcia transcendentaliów: verum (tego, co prawdziwe), bonum (tego, co dobre) i pulchrum (tego, co piękne). W tym rozumieniu chcemy się zajmować kulturą, która bada, tworzy i stara się zachować to, co dobre, prawdziwe i piękne. Tak o tym stanowi zatwierdzony statut, wskazując pierwszy i najważniejszy z celów, czyli działalność na rzecz zachowania dorobku i rozwoju kultury ze szczególnym uwzględnieniem kultury chrześcijańskiej.

Cele Stowarzyszenia:

1. Działalność na rzecz zachowania dorobku i rozwoju kultury ze szczególnym uwzględnieniem kultury chrześcijańskiej,

2. Prowadzenie działalności na rzecz rozwoju kultury Radomia i regionu,

3. Prowadzenie działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej w zakresie kultury,

4. Wspieranie społecznych inicjatyw oraz integracja osób, grup i stowarzyszeń zainteresowanych działalnością na rzecz kultury - w tym zwłaszcza kultury chrześcijańskiej,

5. Tworzenie wspólnej płaszczyzny porozumiewawczej dotyczącej wymiany doświadczeń praktycznych oraz osiągnięć naukowych związanych z tworzeniem i upowszechnianiem kultury regionalnej i narodowej, w tym zwłaszcza nawiązującej do dziedzictwa kultury chrześcijańskiej.


ZARZĄD

Zbigniew Skuza - Prezes
Piotr Turzyński - Wiceprezes
Wojciech Sałek - Wiceprezes

Joanna Nagay
Jakub Mitek

Kontakt

Adres:
Stowarzyszenie "Młyńska" Verum Bonum Pulchrum
Młyńska 23/25
26-600 Radom
Polska

e--mail:
kontakt@stowarzyszeniemlynska.pl

KRS: 0000456474
NIP: 9482599660
REGON: 146846927

Nr konta:
Alior Bank
89 2490 0005 0000 4530 3210 5480

Galeria

team1
team2
team3
team4
team5
team6
team7
team8
team9