Sympozjum o Wandzie Malczewskiej

"Mistyczka z Radomia - Wanda Malczewska" - to tytuł sympozjum, jakie w sobotę, 23 listopada odbędzie się w Oratorium Księży Filipinów przy ul. Grzybowskiej w Radomiu. 

Sympozjum ma przybliżyć postać niezwykłej radomianki i czcigodnej Służebnicy Bożej, jej życie i działalność. Spotkanie odbywa się w czasie trwającego procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożej Wandy Malczewskiej.

Wanda Malczewska (herbu Tarnawa; ur. 15 maja 1822 w Radomiu, zm. 25 września 1896 w Parznie) pochodziła z rodu Malczewskich, do którego należy poeta Antoni Malczewski oraz jej bratanek, malarz Jacek Malczewski. Jest Czcigodną Służebnicą Bożą.

Pierwsze 24 lata życia spędziła w Radomiu. Była świecką mistyczką, organizowała akcje charytatywne, szkoliła dziewczęta do pracy charytatywnej, była prekursorką świeckich katechetów. 

Była także związana z powstaniem styczniowym. Szkoliła dziewczęta w zakresie udzielania pomocy pielęgniarskiej, organizowała szpitale polowe oraz sama pracowała jako pielęgniarka. Uczestniczyła w zakupie broni na potrzeby powstańców. Po upadku powstania pomagała jego ofiarom.

W historii i kulturze została zapamiętana jako mistyczka Kościoła Katolickiego, która doznała objawień zwycięskiej wojny w 1920 r.

Na Sympozjum zapraszają:

Kanclerz Kurii Diecezji Radomskiej, Prezes Klubu Inteligencji Katolickiej Klub Inteligencji Katolickiej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Radomiu i Prezes Stowarzyszenia „Młyńska” Verum Bonum Pulchrum

Partnerzy Sympozjum:

Enea

Wydział Teologii KUL

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Filipa Neri w Radomiu

Stowarzyszenie Młyńska

Program sympozjum „Mistyczka z Radomia – Wanda Malczewska”

godz. 10.00 

Msza Św. w intencji beatyfikacji Sługi Bożej Wandy Malczewskiej - kościół Księży Filipinów pw. Matki Bożej Królowej Świata; ul. Grzybowska 22 w Radomiu

godz. 11.15 

sympozjum - Oratorium Księży Filipinów; ul. Grzybowska 22 

• o. prof. dr hab. Roland Prejs KUL, Kościelne i społeczne tło życia i działalności Wandy Malczewskiej, 

• Mirosław Wąsik, Miejsca wpisane w biografię,

• dr Elżbieta Orzechowska, Droga do niepodległości Polski Wandy Malczewskiej, 

• ks. dr hab. prof. UKSW Marek Tatar, Charakterystyczne cechy mistyki Wandy Malczewskiej, 

• Paweł Puton, Radomskie ślady, 

• Katarzyna Posiadała, Sacrum w twórczości Jacka Malczewskiego – bratanka Wandy,

• ks. dr Kazimierz Dąbrowski, Przebieg procesu beatyfikacyjnego Wandy Malczewskiej.

Kontakt

Adres:
Stowarzyszenie "Młyńska" Verum Bonum Pulchrum
Młyńska 23/25
26-600 Radom
Polska

e--mail:
kontakt@stowarzyszeniemlynska.pl

KRS: 0000456474
NIP: 9482599660
REGON: 146846927

Nr konta:
Alior Bank
89 2490 0005 0000 4530 3210 5480

Galeria

team1
team2
team3
team4
team5
team6
team7
team8
team9